Privacyverklaring - Nederland

Versie februari 2024

1. Wat informatie over ons!

Poki logo

Hallo daar! Bedankt voor je bezoek aan onze pagina met privacy-informatie. Wij zijn een bedrijf met de naam Poki B.V. Op deze pagina leggen we uit wat er wordt gedaan met de gegevens die via onze Website worden verzameld. Het gaat om gegevens zoals welke game je hebt gespeeld en op welk level je bent gestopt. We willen dat je weet hoe het zit met privacy wanneer je games speelt op onze Website. Daarom vertellen we je over de stappen die we nemen om je privacy te beschermen. We leggen ook uit wat je kan doen als je hier vragen over hebt.

We willen dat onze Website veilig en geschikt is voor iedereen. We gebruiken daarom een speciale modus. Deze modus noemen wij onze "Privacy-vriendelijke modus".. Vanuit Nederland kom je direct in de Privacy-vriendelijke modus terecht. In deze modus tonen we alleen advertenties die geschikt zijn voor alle leeftijden. De advertenties zijn niet gepersonaliseerd. Dit betekent dat ze niet worden gekozen op basis van informatie over jou. De advertenties zijn niet specifiek op jou gericht. Hieronder kan je meer lezen over onze Privacy-vriendelijke modus!

Elk onderdeel hieronder geeft in makkelijke taal een samenvatting van de belangrijke informatie. Als je klikt op een onderwerp waarover je meer wil weten, krijg je meer uitleg te zien. Als je nog meer wilt weten over dat onderwerp, kan je op "meer informatie" klikken. Dan krijg je nog meer details, maar wel in iets moeilijkere taal.

De informatie op deze pagina is alleen voor mensen die poki.com bezoeken vanuit Nederland. Als je iets niet snapt of vragen hebt over deze Privacyverklaring, dan kan je ons een bericht sturen via privacy@poki.com. Je kan ons ook bellen of een brief sturen. Zie daarover hieronder: “10. Hoe kan je contact met ons opnemen?”

Klik hier voor meer informatie:

Aanvullende algemene informatie

Poki.com is van ons. De website poki.com is eigendom van en wordt beheerd door Poki B.V. (in deze privacyverklaring aangeduid als "Poki", "wij", "onze" of "ons"). Poki is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") is van toepassing op onze primaire website poki.com ("Website") zoals deze beschikbaar is vanuit Nederland.*

* Houd er rekening mee dat wij op basis van je IP-adres bepalen vanuit welke regio je onze Website bezoekt. Als je een VPN-verbinding gebruikt, lijkt het soms alsof je uit een andere regio komt. Dan krijg je mogelijk niet de goede versie van de Privacyverklaring te zien.

2. Welke partijen gebruiken jouw gegevens?

Parties

We gebruiken je gegevens om onze Website aan te bieden. We gebruiken de gegevens om de Website te laten werken. Ook analyseren we het gebruik van de Website. Zo weten we wat we kunnen verbeteren. We delen deze gegevens niet met andere partijen om voor hun eigen doel te gebruiken.

Poki.com wordt niet alleen door ons mogelijk gemaakt. We werken samen met anderen: gameontwikkelaars en advertentiepartners. Gameontwikkelaars maken de mooie games op onze Website. Zij gebruiken soms technieken zoals zogenaamde "cookies" om hun game goed te laten werken, of een techniek die daarop lijkt. In deze Privacyverklaring blijven we het gewoon "cookies" noemen.

Advertentiepartners zorgen voor de advertenties die je op onze Website kan zien. Advertenties zijn plaatjes of filmpjes die een product of dienst promoten. De partijen van wie spullen worden geadverteerd, betalen voor de advertenties die jij kan zien op de Website. Zo houden we onze Website gratis voor jou.

Advertentiepartners gebruiken soms cookies om de advertenties te laten zien. Maar we staan niet toe dat ze "gerichte" advertenties tonen in onze Privacy-vriendelijke modus. De advertenties die ze tonen worden gekozen op basis van de "context", zoals de game dat je speelt.

Gameontwikkelaars en advertentiepartners kunnen cookies gebruiken om informatie te krijgen over jouw interactie met wat zij aanbieden op onze Website. Zij zijn verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels bij wat ze doen. Poki legt hen ook strenge regels op om te helpen zorgen dat zij zich houden aan de regels. Daarnaast biedt Poki jou informatie over hoe deze cookies werken, zodat je ze bijvoorbeeld kan uitschakelen als je dat wilt - zie hieronder.

Klik hier voor meer informatie:

Aanvullende informatie over partijen die je gegevens gebruiken

Poki. Om te zorgen voor een privacy-vriendelijke Website voor al onze gebruikers ("Websitebezoekers") uit Nederland, heeft Poki een privacy-vriendelijke modus ("Privacy-vriendelijke modus") gecreëerd. In de Privacy-vriendelijke modus verzamelen en gebruiken we zo min mogelijk gegevens. We gebruiken alleen bepaalde technische en privacy-vriendelijke analytische gegevens. In de Privacy-vriendelijke modus gebruiken we alleen cookies en vergelijkbare technieken zonder, of met een zeer beperkte impact op de privacy. Dit zijn: functionele cookies, first-party (privacy-vriendelijke) analytische cookies en tag management systemen. Als je hier meer informatie over wilt, ga dan naar paragraaf 5. Hoe zit het met cookies?.

Games. Wij maken de games die je op onze Website kan spelen niet zelf. Deze games worden gemaakt door gameontwikkelaars. Gameontwikkelaars gebruiken soms cookies of vergelijkbare technieken. Bijvoorbeeld om bij te houden hoeveel punten je hebt verdiend tijdens een game. Wanneer zij daarvoor cookies of je gegevens gebruiken, moeten zij zich natuurlijk houden aan de privacyregels. Om ervoor te zorgen dat ze dit doen, hebben we verschillende stappen genomen. Ten eerste hebben we afspraken gemaakt met de gameontwikkelaars en informeren we de gameontwikkelaars over hun verantwoordelijkheden. De gameontwikkelaars op de Website zijn in principe verplicht om alle uitgaande links en branding/reclame uit hun game(s) te verwijderen (zoals splash-screens, social links en app-store links). Ze mogen alleen cookies en vergelijkbare technieken opnemen in hun game als ze zich houden aan de lokale privacyregels. We hebben deze lijst met cookies die worden gebruikt door onze gameontwikkelaars opgesteld, gecategoriseerd per game, om je namens de gameontwikkelaars te informeren.*

Als gameontwikkelaars persoonsgegevens verzamelen voor hun eigen doelen, zijn zij daarvoor verantwoordelijk, niet Poki. Alleen de gameontwikkelaar bepaalt welke (persoons)gegevens worden verwerkt en voor welk doel. Maar omdat Poki weet dat het belangrijk is dat jouw gegevens ook veilig zijn als je een game speelt, nemen we verdere stappen om te controleren of gameontwikkelaars zich aan de privacyregels houden. We zoeken bijvoorbeeld actief naar cookies en vergelijkbare technieken die gameontwikkelaars niet mogen gebruiken op onze Website. Als we die vinden, nemen we snel contact op met de gameontwikkelaar en kunnen we besluiten om hun game niet langer op (een deel van) onze Website aan te bieden. Hoewel we trots zijn op deze extra maatregelen om het gebruik van cookies door onze gameontwikkelaars te controleren, hebben we geen controle over hun game(s). We kunnen dus niet elke ongepaste cookie of vergelijkbare technologie voorkomen. Laat het ons daarom weten je iets vreemds ziet!

Advertenties In de Privacy-vriendelijke modus worden geen gerichte advertenties - weergegeven. In het Engels worden deze advertenties ook wel "behavioural advertising" genoemd. Bij behavioural advertising zijn de advertenties die je kan zien gebaseerd op je gedrag. Als je bijvoorbeeld op een website hebt geklikt op een advertentie over een auto, dan kan een andere website je dezelfde advertentie tonen. Op deze Nederlandse Website maken we in de Privacy-vriendelijke modus geen gebruik van zulke gerichte advertenties. De advertenties die worden laten zien, zijn niet gebaseerd op informatie die wij of anderen over je hebben. We laten alleen niet-gepersonaliseerde advertenties zien. Deze advertenties zijn geschikt voor alle leeftijden en zijn "huisadvertenties" of andere "niet-gepersonaliseerde advertenties" van derden. Huisadvertenties zijn advertenties over andere games op onze Website. Een andere soort niet-gepersonaliseerde advertenties zijn contextuele advertenties. Deze advertenties worden weergegeven op basis van de context - zoals de game dat wordt gespeeld - in plaats van informatie over jou. De adverteerders waarmee we werken worden eerst grondig beoordeeld. Zo zal een adverteerder die momenteel is goedgekeurd voor Nederland, alleen advertenties tonen onder bepaalde voorwaarden. Er moeten bijvoorbeeld twee soorten “tags” gebruikt, waarmee bepaalde gebeurtenissen bepaalde naamkaartjes krijgen. De eerste tag moet worden gebruikt voor "under the age of consent" (onder de leeftijd waarop je toestemming mag geven voor verwerking van je gegevens). Deze tag zorgt ervoor dat het verzoek wordt verwerkt voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland voor beperkte gegevensverwerking. De eerste tag is ontworpen om naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels voor kinderen te versimpelen. De tweede tag moet worden gebruikt voor “child-directed treatment” (bij het behandelen van de technische verzoeken moet er vanuit worden gegaan dat de advertentie (ook) gericht is aan kinderen). De tweede tag betekent dat alleen advertenties worden getoond die geschikt zijn voor alle leeftijden. De adverteerder past dan waarborgen toe om te voorkomen dat leeftijdsgevoelige advertentiecategorieën worden getoond en filtert “creatives” op basis van het eigen beleid van de adverteerder.

Extern gehoste games, games van derden en andere websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van je gegevens door andere partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun verwerking van jouw gegevens (deze partijen zijn andere “verwerkingsverantwoordelijken). Dit geldt bijvoorbeeld voor aanbieders van games van derden, die beschikbaar zijn via onze Website. Poki is niet verantwoordelijk voor cookies die door en voor andere partijen worden geplaatst wanneer je een andere website bezoekt (dat wil zeggen een niet-Poki webpagina). Zulke games worden niet gehost op onze eigen Website, maar op de Website van de gameontwikkelaar met wie wij samenwerken. Om zo'n game te spelen, moet je naar de website van die gameontwikkelaar gaan. Dit betekent dat de eigenaar van die website verantwoordelijk is voor de gegevens die dan worden verwerkt.

Om je te helpen wanneer je naar websites buiten Poki gaat, laten we een banner zien als je een game op onze Website speelt wat in werkelijkheid op een andere website wordt gehost (maar die er nog steeds uitziet als de Website van Poki). Deze banner vertelt je dat je naar een andere website gaat. Het bedrijf dat de game aanbiedt op die andere website is verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels wanneer zij jouw gegevens gebruiken voor de game. Normaal gesproken laat Poki andere bedrijven niet jouw persoonsgegevens verzamelen als je onze Website bezoekt. Als een bedrijf je gegevens moet verzamelen om de game aan te bieden, eisen we dat ze zich aan de regels houden wanneer ze dat doen.

Als je meer wilt weten over de cookies die via onze Website worden gebruikt, de organisaties waarmee we daarbij samenwerken of andere vragen hebt over deze Privacyverklaring, stuur ons dan een bericht via privacy@poki.com.

* Houd er rekening mee dat deze lijst mogelijk niet volledig is, aangezien willekeurige cookies die bij minder dan 100 Websitebezoekers worden geplaatst, niet in de lijst zijn opgenomen. Bovendien kunnen de cookies die door gameontwikkelaars worden gebruikt na verloop van tijd veranderen. Daarom werken we deze lijst automatisch dagelijks bij.

3. Welke gegevens gebruiken we en waarvoor?

Use of data

In de Privacy-vriendelijke modus doen we extra ons best om zo min mogelijk gegevens te gebruiken! Daarom gebruiken we geen accounts en is er geen gewone chatbox. We verzamelen de gegevens die we nodig hebben om onze Website te laten werken en we verzamelen wat privacy-vriendelijke analytische gegevens.

De belangrijkste reden waarom we gegevens gebruiken is om ervoor te zorgen dat onze Website veilig is en goed werkt voor jou. We gebruiken je gegevens ook om je spelvoortgang op te slaan. Daardoor kan je later een game verder spelen waar je gebleven was.

Analytische gegevens helpen ons om dingen te tellen, zoals hoeveel mensen de Website hebben bezocht. Deze analytische gegevens gebruiken we niet om een profiel van jou te maken. We hebben geen afzonderlijke bestanden beschikbaar over een individuele gebruiker van onze Website. We gebruiken de gegevens ook niet om jou anders te behandelen. We gebruiken ze alleen om onze Website in het algemeen te analyseren en te verbeteren. En om de gameontwikkelaars informatie te geven over statistieken, zoals hoe vaak hun game is gespeeld.

Soms gebruiken we ook gegevens om verzoeken af te handelen, om juridische redenen of voor beveiliging en controle. Als iemand bijvoorbeeld denkt dat een game de regels overtreedt, zullen we dat onderzoeken. En als iemand een foutje meldt (een “bug”), onderzoeken we dit en proberen we het probleem op te lossen.

De persoonsgegevens die we gebruiken als je onze Website bezoekt in de Privacy-vriendelijke modus staan in het overzicht hieronder. Je ziet dit overzicht als je klikt op "Gegevens die we gebruiken als je onze Website bezoekt". Als je meer informatie wilt over welke gegevens we verzamelen en waarom (en wat andere juridische zaken), klik dan op "meer informatie".

Gegevens die we gebruiken als je onze Website bezoekt in de Privacy-vriendelijke modus

Jouw gegevensBelangrijkste redenen waarom we die gegevens gebruiken

IP-adres

Dit is een uniek nummer. Het is het nummer van het zogenaamde computernetwerk dat je gebruikt op internet. We slaan dit nummer niet op. We gebruiken het alleen voor je wereldwijde geografische locatie (op landniveau, zie hieronder).

Sessie- en gebruikers-ID

Dit zijn de unieke nummers die we nodig hebben om verschillende gebruikers en sessies van elkaar te onderscheiden. Op die manier kunnen we gameontwikkelaars bijvoorbeeld laten weten hoeveel nieuwe mensen hun game die dag hebben gespeeld. We koppelen deze nummers niet aan individuen die we kunnen identificeren.

Type apparaat en scherm

We weten welk type apparaat je gebruikt en welk type scherm. We hebben deze informatie nodig om de Website en games op de juiste manier te laten zien. Je wilt bijvoorbeeld niet zo’n groot gamescherm dat het niet op het scherm van je smartphone past.

Type browser

We weten welk type browser je gebruikt (bijvoorbeeld Chrome of Firefox). We willen weten welke browsers we moeten ondersteunen om ervoor te zorgen dat de games in jouw browser werken. Hoe het in de ene browser werkt, is niet altijd hetzelfde voor een andere browser.

Land

We weten in welk land je bent. Dit hebben we nodig om ervoor te zorgen dat je de juiste informatie voor jouw land te zien krijgt. Zo kan het per land verschillen wat voor privacy-rechten mensen hebben.

Andere technische informatie

We gebruiken ook andere technische informatie om ervoor te zorgen dat onze Website goed werkt, veilig is en om het gebruik te analyseren. Bijvoorbeeld informatie over de webpagina's die zijn bezocht, de links waarop is geklikt en de loggegevens.

Soms gebruiken we jouw gegevens om te reageren op jouw verzoeken of opmerkingen, of om juridische redenen. De gegevens die we gebruiken als je contact met ons opneemt, staan in het onderstaande overzicht. We delen deze informatie met niemand anders, tenzij dit om juridische redenen nodig is. Je ziet dit overzicht als je klikt op "Gegevens die we gebruiken als je contact met ons opneemt". Als je meer informatie wilt over wat en waarom we verzamelen (en andere juridische zaken), klik dan op "meer informatie".

Gegevens die we gebruiken als je contact met ons opneemt

Jouw gegevensBelangrijkste redenen waarom we die gegevens gebruiken

E-mailadres

We ontvangen je e-mailadres als je ons een mail stuurt.

Telefoonnummer

Als je ons vraagt om je te bellen, gebruiken we hiervoor jouw telefoonnummer.

Naam (als je er een opgeeft)

Als je jouw naam met ons deelt, zullen we die gebruiken om te reageren op jouw vragen of opmerkingen.

Het bericht dat je hebt verzonden of met ons deelt

We zullen jouw bericht gebruiken om bijvoorbeeld een foutje na te gaan waarover je ons hebt verteld, of om een vraag te beantwoorden.

Gerelateerde meta data

Als je ons een bericht stuurt, gebruiken we ook enkele technische gegevens over het bericht. Bijvoorbeeld de datum en tijd waarop je het bericht hebt verzonden. We gebruiken dit voor de veiligheid en om ervoor te zorgen dat we op tijd reageren. Hetzelfde geldt als je ons belt.

Klik hier voor meer informatie:

3.1 Welke gegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden?

Alle functies op de Website zijn beschikbaar zonder dat je je hoeft aan te melden. Er worden geen persoonsgegevens (zoals e-mailadressen en telefoonnummers) gevraagd of verwerkt, tenzij je zelf actief contact met ons opneemt. Poki verzamelt wel bepaalde elektronische gegevens. We kunnen deze gegevens op verschillende manieren gebruiken. Hieronder vind je informatie over het algemene gebruik van je gegevens. Onder de “algemene verwerkingsdoeleinden” vind je een overzicht van verschillende onderwerpen waarop je kan klikken voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking van je gegevens in die context.

Algemene verwerkingsdoeleinden. In het algemeen kunnen wij je gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Voor onderhoud (waaronder het vinden en oplossen van “bugs”), administratie en netwerk- en beveiligingsdoeleinden;
 • Voor interne controle en bedrijfsvoering;
 • Voor het ontwikkelen, analyseren en verbeteren van de Website en onze producten;
 • Voor het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
 • Voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten; en
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (inclusief fraudepreventie) en verzoeken van bevoegde overheidsinstanties.

Gerechtvaardigd belang. In de Privacy-vriendelijke modus baseren we ons op de rechtsgrond "gerechtvaardigd belang". Dit betekent dat er een belangenafweging plaatsvindt tussen de belangen van het uitvoeren van de verwerking aan de ene kanten jouw privacybelang aan de andere kant, en dat de belangen van de verwerking groter zijn. De bijbehorende gerechtvaardigde belangen bestaan in de eerste plaats uit het nastreven van de algemene verwerkingsdoeleinden die hierboven zijn genoemd. Daarnaast zijn de specifieke gerechtvaardigde belangen hieronder per onderwerp opgenomen. Als je hier meer informatie over wilt, kan je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je terug onder het kopje “Hoe kan je contact met ons opnemen?”.

Wettelijke verplichting. Als we jouw gegevens moeten gebruiken om aan regels te voldoen, is de rechtsgrond "wettelijke verplichting". In deze gevallen bewaren we jouw gegevens voor zover dit moet om te voldoen aan de regels. Soms geldt bijvoorbeeld een wettelijke minimale bewaartermijn. Dat betekent dat we je gegevens voor een bepaalde periode moeten bewaren om te voldoen aan de wet.

(i) Gegevens die we gebruiken als je onze Website bezoekt in de Privacy-vriendelijke modus

Wij verwerken je gegevens voor het aanbieden, onderhouden, analyseren en verbeteren van de Website. We hebben dit hieronder gespecificeerd.

De betrokken personen. Wij verwerken persoonsgegevens over de volgende (categorieën) personen:Mensen die onze Website bezoeken (Websitebezoekers).

Doel van de verwerking. Wanneer je de Website in de Privacy-vriendelijke modus bezoekt, verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor onze algemene verwerkingsdoeleinden zoals hierboven vermeld;
 • Voor het functioneren van de Website (inclusief het onthouden van je instellingen);
 • Om je de privacy-informatie te tonen die relevant is voor je regio (welke gegevens we precies verwerken, hangt af van de regio van waaruit je de Website bezoekt); en
 • Om onze diensten aan te bieden en om het aanbieden van advertenties of content technisch mogelijk te maken.

De gegevens die worden verwerkt. Wanneer je de Website in de Privacy-vriendelijke modus bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken die automatisch worden verzameld:

 • IP-adres;
 • Sessie- en gebruikers-ID;
 • Type apparaat en scherm;
 • Type browser;
 • Land; en
 • Andere technische informatie.

Rechtsgrond voor de verwerking. Wij baseren het gebruik van je gegevens in het kader van de Website in de Privacy-vriendelijke Modus op de volgende rechtsgrond(en):

We baseren het gebruik van je gegevens voor onze Website op het gerechtvaardigd belang. Het gaat om het gerechtvaardigde belang om onze diensten te beveiligen, te leveren, te analyseren en te verbeteren; en het gerechtvaardigde belang van de gameontwikkelaars om updates te krijgen over de werking en het gebruik van hun games in geaggregeerde vorm.

Gevoelige informatie. In het kader van de Website verwerken we niet doelbewust gevoelige informatie, zoals informatie over je gezondheid.

(ii) Gegevens die we gebruiken als je contact met ons opneemt

Poki kan je persoonsgegevens ook verwerken wanneer je contact opneemt met ons support team.

De betrokken personen. Wij verwerken persoonsgegevens over de volgende (categorieën) personen:Mensen die een e-mail sturen naar ons support team, bijvoorbeeld via hello@poki.com of privacy@poki.com, en ook mensen die ons bellen of ons vragen hen te bellen.

Doel van de verwerking. Wanneer je contact opneemt met ons support team of op een andere manier contact opneemt met Poki, dan verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor onze algemene verwerkingsdoeleinden zoals hierboven vermeld;
 • Om je ondersteuning te bieden;
 • Om een foutje (“bug”) te repareren waarover je ons hebt geïnformeerd; en
 • Om je vragen te beantwoorden of om te reageren op je zorgen.

De gegevens die worden verwerkt. Wanneer je contact opneemt met ons support team of op een andere manier contact opneemt met Poki, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens over je verwerken:

 • E-mailadres of telefoonnummer;
 • Naam (als je die opgeeft);
 • Het bericht dat je hebt verzonden of met ons hebt gedeeld; en
 • Gerelateerde meta data.

Rechtsgrond voor de verwerking. Wanneer je contact opneemt met ons support team of op een andere manier contact opneemt met Poki, dan baseren wij het gebruik van je gegevens op de volgende rechtsgrond:

We baseren het gebruik van je gegevens op het gerechtvaardigd belang. Het gaat om ons gerechtvaardigd belang om je ondersteuning te bieden en eventuele vragen die je voor ons hebt te beantwoorden.

Hoe komen we aan je gegevens en wie heeft er toegang?

Data processing

Wanneer je games speelt op onze Website, ontvangen we automatisch bepaalde informatie van je. Hiervoor gebruiken we een speciaal iets dat "cookie" heet. Cookies bevatten geen gegevens zoals bijvoorbeeld je naam, adres of e-mailadres. Cookies bevatten meer technische informatie die relevant is voor jouw gebruik van de Website. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over het type apparaat dat je gebruikt, zodat de game goed wordt weergegeven op jouw apparaat. Als je meer wil weten over cookies, kan je hieronder klikken op het kopje “Hoe zit het met cookies?”

We geven je gegevens niet aan mensen buiten Poki om ze voor hun eigen doel te gebruiken. Binnen Poki hebben mensen alleen toegang als ze de informatie nodig hebben voor hun werk.. Zo zijn er bijvoorbeeld slimme meesterbreinen die jouw gegevens nodig hebben om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Als er iets fout gaat, lossen zij het op.

Soms vragen we andere bedrijven om ons te helpen met bepaalde diensten. Een bedrijf kan ons bijvoorbeeld helpen om onze Website echt snel te maken. We zorgen ervoor dat deze bedrijven te vertrouwen zijn en jouw gegevens alleen gebruiken voor onze behoeften en onze opdracht. We delen jouw gegevens op geen enkele andere manier. Deze andere bedrijven mogen jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken - ze worden "verwerkers" genoemd in de privacyregels , wat betekent dat ze alleen mogen doen wat Poki hen zegt te doen met jouw gegevens.

Vergeet niet dat bepaalde andere bedrijven jouw persoonsgegevens zelf kunnen verzamelen via onze Website voor hun eigen doeleinden. Zie paragraaf "2. Welke partijen gebruiken je gegevens?" voor meer informatie hierover.

Klik hier voor meer informatie:

4.1 Hoe ontvangen wij je gegevens?

De meeste gegevens verkrijgen wij automatisch via de Website, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Wanneer je computer of mobiele apparaat contact maakt met onze webservers als je de Website bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch gebruiksinformatie. Meer informatie over cookies vindt je onder "5. Hoe zit het met cookies?".

In sommige andere gevallen ontvangen we de gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer je ons een bericht stuurt via hello@poki.com of contact met ons opneemt via onze Website. In dat geval ontvangen wij de informatie die je met ons deelt rechtstreeks van u. Bepaalde gegevens ontvangen we niet rechtstreeks, maar kunnen worden afgeleid uit de informatie die wij al hebben ontvangen. Bijvoorbeeld informatie over je taalvoorkeuren.

Andere (geaggregeerde) informatie die we gebruiken, wordt niet langer als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens volledig worden geanonimiseerd voordat wij ze ontvangen. Dit betekent dat we niet weten over wie de gegevens gaan.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je gegevens ontvangen van een derde partij. Bijvoorbeeld als we informatie ontvangen op verzoek van overheidsinstellingen die een onderzoek uitvoeren.

In principe ben je niet verplicht om informatie over jezelf aan ons te verstrekken. Het weigeren om bepaalde informatie te verstrekken kan een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld je ervaringen op, of het functioneren van de Website. Indien het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een essentiële voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons, zullen wij je hierover apart informeren voor zover dit niet vooraf duidelijk is. In deze gevallen zullen wij je ook informeren over de mogelijke gevolgen als deze informatie niet wordt gegeven. In principe geldt dit niet voor het gebruik van onze Website of als je contact met ons opneemt voor ondersteuning, vragen of zorgen.

4.2 Met wie delen we je gegevens?

We delen je gegevens alleen met derde partijen als:

 • Dit noodzakelijk is voor het leveren van een dienst of voor het betrekken van de derde partij. Onderaannemers (zogenaamde 'verwerkers') krijgen bijvoorbeeld in principe alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening.
 • De personen binnen de derde partij die toegang hebben tot de gegevens verplicht zijn om je gegevens vertrouwelijk te behandelen. Als het nodig is, maken we hier afspraken over in een contract.
 • De derde partij verplicht is zich te houden aan de geldende privacyregels, bijvoorbeeld omdat wij met deze partij een contract hebben gesloten. Dit betekent dat de partij verplicht is om te zorgen voor beveiliging (passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen).

Wij kunnen je gegevens op een "need-to-know" basis delen met de hieronder genoemde partijen. Dit betekent dat een partij alleen toegang krijgt tot je gegevens indien en voor zover dit nodig is voor de professionele diensten die deze partij levert.

 • Poki personeel. Bevoegde personen, in dienst van Poki, die betrokken zijn bij de betreffende verwerkingsactiviteit. Zoals de leden van ons support team met wie je contact hebt.
 • Personeel van onze dienstverleners ("verwerkers"). Bevoegde personen, in dienst van dienstverleners/onderaannemers die door Poki zijn ingeschakeld, die betrokken zijn bij de verwerkingsactiviteit. Zoals de dienstverlener voor de interne processen van Poki.
 • Geautoriseerde overheidsinstellingen. Zoals rechtbanken, politie en wetshandhavingsinstanties. We kunnen informatie over onze Websitebezoekers vrijgeven wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek instellen of om de naleving van het beleid voor de Website en de toepasselijke wetgeving te controleren of af te dwingen. We kunnen deze gebruikersinformatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Poki, onze zakenpartners, klanten of anderen te beschermen.
 • Geaggregeerde informatie. We kunnen ook niet-identificerende, geaggregeerde gebruikersstatistieken bekendmaken aan derde partijen voor verschillende doelen, waaronder het beschrijven van onze diensten aan potentiële gameontwikkelaars. Voorbeelden van deze niet-persoonlijke informatie zijn hoeveel gebruikers onze Website in een bepaalde periode hebben bezocht of een bepaalde game hebben gespeeld.

5. Hoe zit het met cookies?

Cookie

We hebben het al eerder een beetje over cookies gehad, maar laten we er eens wat dieper in duiken! De cookies waar we het over hebben zijn helaas niet eetbaar 😉. Technische cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer of telefoon worden gebruikt. Wanneer een cookie van onze website wordt gebruikt op je apparaat, helpt het ons om je te herkennen bij elk bezoek aan onze website. De cookie "onthoudt" jou tenzij je de cookie verwijdert of als hij niet meer werkt omdat hij verlopen is. Dankzij cookies kunnen we jouw taalinstellingen "onthouden", welke games je hebt gespeeld en hoe ver je bent in die games. Op die manier hoef je je game niet opnieuw te starten als je tijdens een game even onze Website verlaat. Je kan doorgaan waar je gebleven was.

Sommige cookies zijn nodig om de Website goed te laten werken. Als we ze niet kunnen gebruiken, werkt de Website ook niet. Andere cookies worden gebruikt om dingen te tellen. We willen weten hoeveel mensen de Website hebben bezocht en hoeveel mensen jouw favoriete game hebben gespeeld! Deze cookies verzamelen geen informatie die we opnemen in een "profiel" of iets wat daar op lijkt. Daarom gebruiken we ze zonder dat je "Oké!" hoeft te zeggen.

Als je jouw cookie-instellingen in de Privacy-vriendelijke modus wilt wijzigen, kan je je ervoor kiezen om ze te blokkeren of te verwijderen. Maar vergeet niet dat als je onze cookies verwijdert, we je niet meer kunnen "onthouden". Als je onze cookies blokkeert, werken sommige delen van onze Website mogelijk niet meer.

Je kan onze cookies verwijderen of blokkeren via de instellingen van je browser. Weet je niet zeker hoe dat moet? Ga naar een zoekmachine en typ "hoe cookies blokkeren/verwijderen" samen met de naam van je browser, zoals Opera of Chrome. Als je zoekt, vind je een stap-voor-stap plan over hoe je dit moet doen. We hebben hieronder ook meer informatie hierover opgenomen!

Klik hier voor meer informatie:

Klik hier voor een overzicht van de door Poki geplaatste cookies. Het overzicht bevat informatie over de soorten en de namen van de cookies, hun doel, waarvoor ze worden gebruikt, of het een "first party" of "third party" cookie betreft en de bijbehorende geldigheidsduur.

5.1 Wat zijn cookies?

Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet, telefoon of ander elektronisch "apparaat" geplaatst kunnen worden waarmee je via een webbrowser gebruik kan maken van het internet. Wanneer een website wordt bezocht, kan die website deze cookies via je webbrowser op je apparaat plaatsen. Voorbeelden van webbrowsers zijn: Microsoft Edge, Firefox, Safari, Google Chrome en Opera. In Nederland zijn ePrivacyregels over cookies opgenomen in de Telecommunicatiewet en in Europa in de ePrivacy Richtlijn.

Er zijn twee verschillende categorieën cookies:

 1. First party cookies. Cookies die Poki voor eigen doelen op je apparaat plaatst.
 2. Third party cookies. Cookies die door of voor een derde partij (bijvoorbeeld een ander bedrijf) worden geplaatst. Op onze Website kan het gaan om cookies van gameontwikkelaars of advertentiepartners. Dit wordt uitgelegd in paragraaf “2. Welke partijen gebruiken je gegevens?”.

Doel van cookies. Nadat een cookie op je apparaat is geplaatst, kan je apparaat worden herkend wanneer je via dezelfde webbrowser over de Website surft. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld je taalinstellingen "onthouden", welke games je hebt gespeeld en wat je voortgang is in deze games.

Meer informatie over cookies vindt je op deze Engelstalige website www.allaboutcookies.org.

Levensduur cookies. Nadat een cookie op een apparaat is geplaatst, is deze slechts gedurende een bepaalde periode geldig.

 1. Standaardperiode. Nadat de geldigheidsperiode van een cookie is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd door de webbrowser. Voor lokale opslag: Poki zorgt ervoor dat de bewaartermijn wordt toegepast, zoals die is aangegeven in de cookietabel.

  De geldigheidsperiode verschilt per cookie. Sommige cookies zijn bijvoorbeeld alleen geldig tijdens de browsersessie. Andere cookies kunnen je apparaat ook herkennen als je de Website bezoekt tijdens een nieuwe browsersessie, bijvoorbeeld tot een half jaar nadat ze zijn geplaatst.

 2. Vroegtijdige verwijdering/weigering van cookies. e kan ervoor kiezen om een cookie handmatig te verwijderen voordat de geldigheidsperiode is verstreken. Zie voor meer informatie hierover het gedeelte hieronder: "5.3 Hoe kan je cookies en cookie-instellingen beheren?".

Vergelijkbare technieken. Naast cookies kunnen ook andere technieken worden gebruikt voor vergelijkbare doelen, zoals tag management systemen en HTML Local Storage. Tag management systemen worden gebruikt om verschillende keuzes met betrekking tot toestemming mogelijk te maken. HTML5 Local Storage en local shared objects kunnen voor dezelfde doelen worden gebruikt als cookies. Wanneer we hieronder over "cookies" spreken, bedoelen we ook de vergelijkbare technieken die hierboven zijn beschreven, tenzij anders vermeld.

5.2 Welk type cookies gebruiken we?

Poki gebruikt twee soorten cookies op de Website: (i) functionele cookies en (ii) analytische cookies. Gameontwikkelaars en advertentiepartners kunnen hun eigen cookies gebruiken, zoals uitgelegd in paragraaf “2. Welke partijen gebruiken je gegevens?” De gameontwikkelaars van de games op de Website zijn in principe verplicht om alle uitgaande links en branding/advertenties (bijv. splash-screens, social links en app-store links) uit hun game(s) te verwijderen. Ze mogen alleen cookies en vergelijkbare technieken opnemen in hun game als ze zich houden aan de lokale privacyregels. We hebben deze lijst met cookies die worden gebruikt door onze gameontwikkelaars opgesteld, gecategoriseerd per game, om je namens de gameontwikkelaars te informeren.*

Advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken om je advertenties te tonen. In de Privacy-vriendelijke modus mogen onze advertentiepartners je geen gerichte advertenties laten zien en moeten ze zich houden aan de privacy- en ePrivacywetgeving. Meer informatie over hoe zij hiervoor zorgen, is te vinden in hun eigen privacydocumenten, zoals deze informatiepagina over privacy en advertentiecookies van Google.

* Houd er rekening mee dat deze lijst mogelijk niet volledig is, aangezien willekeurige cookies die bij minder dan 1000 Websitebezoekers worden geplaatst, niet in de lijst zijn opgenomen. Bovendien kunnen de cookies die door gameontwikkelaars worden gebruikt na verloop van tijd veranderen. Daarom werken we deze lijst automatisch dagelijks bij.

Hieronder vindt je meer informatie over de cookies die we zelf gebruiken.

(i) Functionele cookies.

Functionele cookies zijn essentieel voor een goede opmaak en navigatie van de Website. Het gaat om cookies (1) die worden geplaatst met als enig doel de communicatie via een elektronisch communicatienetwerk te vergemakkelijken of (2) die strikt noodzakelijk zijn om de door jouw gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te kunnen leveren.

(ii) Analytische cookies.

Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de Website te analyseren, zodat de kwaliteit en/of effectiviteit van Poki's diensten kan worden verbeterd. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld helpen om fouten in het ontwerp op te sporen en ons helpen om geaggregeerde informatie met de gameontwikkelaars te delen. Zo kunnen gameontwikkelaars bijvoorbeeld te weten komen hoeveel mensen hun game op een bepaalde dag hebben gespeeld. Als dit aantal daalt, kunnen ze hun game bijwerken of verbeteren.

5.3 Hoe kan je cookies en cookie-instellingen beheren?

Browserinstellingen. Bij de meeste webbrowsers is het mogelijk om de browserinstellingen zo aan te passen dat je een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt geplaatst. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om je browser zo in te stellen dat alle cookies of alleen cookies van derde partijen worden geweigerd. Bovendien kan je al geplaatste cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat het nodig is om deze instellingen aan te passen op elke verschillende browser en computer die je gebruikt.

Functioneren van de Website. Als je ervoor kiest om bepaalde cookies te blokkeren of te verwijderen, is het mogelijk dat (functies op) de Website niet meer goed werken. Het verwijderen of weigeren van cookies betekent ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt.

Hoe je de cookie-instellingen in je browser kan wijzigen of verwijderen. Voor je gemak hebben we hieronder links opgenomen over hoe je de cookie-instellingen van de meest gebruikte webbrowsers kan wijzigen:

Cookies verwijderen en beheren - Microsoft Ondersteuning

Cookies verwijderen in Microsoft Edge - Microsoft Ondersteuning

Cookies - Informatie die door websites op je computer wordt opgeslagen | Hulp voor Firefox (mozilla.org)

Cookies in- of uitschakelen - Computer - Google-account Help Google Chrome

Cookies wissen in Safari op de Mac - Apple Support (NL)

Cookie-instellingen wijzigen in Opera (enkel in het Engels beschikbaar)

Cookies | Vivaldi Help

Cookie-instellingen wijzigen in Yandex (enkel in het Engels beschikbaar)

Meer informatie. Wij vinden veiligheid erg belangrijk! Denk goed na over welke webbrowser je gebruikt. Sommige browsers hebben baat bij het delen van je persoonsgegevens, terwijl andere volledig onafhankelijk zijn. We raden je aan om de beschikbare webbrowsers te onderzoeken en zelf te beslissen welke browser het beste bij je past. Ga naar www.whatismybrowser.com (in het Engels) voor informatie over de browser die je gebruikt en meer informatie over andere browsers en browserinstellingen.

6. Hoe zit het met gegevensbeveiliging?

Lock

Jouw gegevens veilig houden is super belangrijk voor ons! We hebben veel gedaan om ervoor te zorgen dat er niets ergs mee gebeurt. We hebben geheime regels voor veiligheid die alleen bekend zijn bij de mensen die bij Poki werken. Deze regels helpen ons om je gegevens echt veilig te houden! Iedereen die hier werkt is ook getraind om alle privacyregels te volgen. Ze zijn ook getraind om te weten wat ze moeten doen als er iets niet volgens plan verloopt.

Klik hier voor meer informatie:

Hoe beveiligen we je gegevens?

De bescherming van je privacy en gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom heeft Poki passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Dit om schending van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te voorkomen. Alle Poki medewerkers en andere personen die door Poki worden ingeschakeld voor de verwerking van gegevens zijn verplicht de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Poki heeft interne documentatie die beschrijft hoe we een passend niveau van technische en organisatorische beveiliging waarborgen. Daarnaast is er binnen Poki een procedure voor datalekken van toepassing, waarin wordt uitgelegd hoe (mogelijke) datalekken moeten worden afgehandeld. We zullen bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen informeren wanneer dit wettelijk verplicht is.

7. Worden mijn gegevens in andere landen gebruikt?

Countries

Waarschijnlijk wel. We bewaren al onze gegevens in Nederland. Als je onze Website een keer bezoekt vanuit een ander land, reizen je gegevens tussen jouw land en Nederland.

Soms hebben we hulp nodig bij de manier waarop we je gegevens gebruiken. De partijen die we vragen om ons te helpen, mogen niet bepalen hoe zij jouw gegevens gebruiken. We geven ze instructies. We controleren ook of hun informatie over privacy in orde is. Het bedrijf dat ons helpt met de veilige opslag van je gegevens, bevindt zich buiten Nederland en de Europese Unie. Maar ze slaan de gegevens voor ons op in Nederland. Het bedrijf dat ons helpt om onze Website snel te maken, is ook buiten Nederland en de Europese Unie gevestigd. Beide bedrijven hebben uitgebreide informatie over zogenaamde doorgiften van gegevens (het "doorsturen" van gegevens). Ze geven informatie over hoe elke doorgifte van persoonsgegevens van Nederland naar buiten Nederland is toegestaan onder de privacyregels.

Klik hier voor meer informatie:

Naar welke landen geven we je gegevens door?

Poki slaat je gegevens op in Nederland. Voor de opslag van gegevens maakt Poki gebruik van BigQuery, een Google Cloudoplossing. De gegevens worden opgeslagen in Nederland. Google heeft wel zijn hoofdkantoor in de VS. Hoe dit zich verhoudt tot de regels voor doorgifte, wordt uitgelegd op deze webpagina.

Poki gebruikt de gegevens van CloudFlare om de Website snel te maken. Hoe CloudFlare ervoor zorgt dat de regels voor doorgifte worden nageleefd, wordt uitgelegd op deze webpagina.

Meer in het algemeen kunnen we je als volgt informeren over de partijen die betrokken zijn bij de verwerking van je gegevens vanuit Nederland. In het geval dat deze gegevens worden overgedragen vanuit de EER (Nederland) naar buiten de EER, wordt de overdracht gelegitimeerd op de hieronder beschreven manier.

Doorgifte naar buiten de EER. TDe doorgifte van je gegevens van binnen de EER naar een derde partij buiten de EER kan in de eerste plaats worden gelegitimeerd op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Zie deze link voor een overzicht van de toepasselijke adequaatheidsbesluiten.

Als je persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER waarvoor geen adequaatheidsbesluit van kracht is, komen we met de betreffende partij de toepasselijkheid van de relevante versie van de "Standaardmodelcontract" overeen. Dit is een standaard contract om de bescherming van je gegevens te waarborgen, dat is goedgekeurd door de Europese Commissie en waarin de partijen de bijlagen invullen. Zie deze link voor de verschillende versies van de Standaardmodelcontracten. Waar nodig moeten aanvullende waarborgen worden genomen.

In specifieke situaties kunnen we ook een beroep doen op de uitzonderingen van artikel 49 van de AVG om de gegevensoverdracht te legitimeren. Dit betekent dat wij je gegevens mogen doorgeven: (i) met je uitdrukkelijke toestemming, (ii) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met je is gesloten of die in je belang is gesloten, of (iii) indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Tot slot kunnen we in uitzonderlijke gevallen je gegevens ook doorgeven als de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor onze dwingende gerechtvaardigde belangen en deze belangen zwaarder wegen dan jouw belangen of rechten en vrijheden.

Je kan contact met ons opnemen als je aanvullende informatie wilt over de manier waarop wij de overdracht van je gegevens naar landen buiten de EER legitimeren. Onze contactgegevens vindt je onderaan deze Privacyverklaring.

Google Analytics geblokkeerd. We maken geen gebruik van Google Analytics op onze Website voor Nederland. Het is mogelijk dat één van de gameontwikkelaars met wie we samenwerken Google Analytics probeert te gebruiken voor het bijhouden van in-game activiteiten. We proberen actief dergelijke implementaties te vinden en deze te overschrijven. Als je onze Website bezoekt, worden je gegevens dus niet gedeeld met Google voor Google Analytics.

8. Hoe lang gebruiken jullie mijn gegevens?

Clock

De cookies die we gebruiken, verlopen na maximaal zes maanden. Maar vergeet niet dat deze periode verlengd kan worden. Als je binnen zes maanden terugkomt op onze Website, begint de periode van zes maanden opnieuw. Als je dat niet wilt, kan je jouw cookies verwijderen.

Nadat een cookie is verwijderd of verlopen, weten we niet meer over wie de cookiegegevens gaan. Zie hieronder voor meer informatie over ons bewaarbeleid.

Klik hier voor meer informatie:

Hoe bepalen we hoe lang we je gegevens bewaren?

Meestal bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk is in verband met de doelen waarvoor we de gegevens verwerken. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op de algemene bewaartermijnen. De cookies die we gebruiken, verlopen na maximaal zes maanden. De periode van zes maanden begint opnieuw als je de Website binnen zes maanden opnieuw bezoekt zonder onze cookies te verwijderen. Poki kan een gebruiker alleen "onthouden" als een cookie actief is. Als cookies verlopen of verwijderd worden, kan Poki die informatie niet meer aan jouw of je apparaat koppelen. Meer informatie over het verwijderen van cookies vind je in paragraaf "5.3 Hoe kan je cookies en cookie-instellingen beheren?".

Uitzondering: kortere bewaartermijn. Als je gebruik maakt van bepaalde privacyrechten, is het mogelijk dat Poki je gegevens eerder verwijdert dan de algemeen geldende bewaartermijn. Afhankelijk van je verzoek kan dit er ook voor zorgen dat we je gegevens langer bewaren. Meer informatie over privacyverzoeken vindt je onder het kopje "9.1 Wat zijn je privacyrechten (incl. het recht om bezwaar te maken)?" Vergeet ook niet dat je de bewaarperiode van cookies zelf kan wijzigen door je cookies te verwijderen.

Uitzondering: langere bewaartermijn. In bepaalde situaties verwerken wij je gegevens voor een langere periode dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we je gegevens voor een langere periode moeten verwerken:

 • Juridische procedure Je persoonsgegevens zijn noodzakelijk in verband met een juridische procedure;
 • Vrijheid van meningsuiting. Wanneer verdere verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • Bewaarplicht. Wij kunnen niet uitsluiten dat we in bijzondere omstandigheden gegevens bewaren om te kunnen voldoen aan een minimale bewaartermijn of andere wettelijke verplichting die voor ons geldt op basis van de toepasselijke regels.

9. Wat zijn mijn rechten?

Rights

Je kan altijd vragen welke informatie we over je hebben. Als je dat wilt, kan je ons ook vragen om je informatie te verwijderen of je gegevens gewoon te bewaren zonder ze verder te gebruiken. Als je denkt dat er iets mis is met de informatie die we hebben, kan je ons vragen dit te herstellen.

We gebruiken je informatie niet om een profiel te maken of beslissingen over je te nemen, maar als we dat wel zouden doen, zouden we je dat vertellen. Als je op een gegeven moment denkt dat we ons niet aan de regels houden, kan je dit melden aan de autoriteiten (toezichthouders die controleren of bedrijven zoals wij gegevens op de juiste manier gebruiken). Je kan een volwassene vragen je hierbij te helpen of het ons rechtstreeks vragen.

Als je met ons over één van deze dingen wilt praten, stuur ons dan een bericht via de onderstaande contactgegevens.

Klik hier voor meer informatie:

9.1 Wat zijn je privacyrechten (incl. recht op bezwaar)?

Op basis van de privacyregels heeft je verschillende privacyrechten. In hoeverre je deze rechten kan uitoefenen, kan afhangen van de omstandigheden van de verwerking, zoals de manier waarop Poki de persoonsgegevens verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking. Hieronder hebben we een samenvatting opgenomen van je privacyrechten onder de privacyregels. Ga voor meer informatie over je privacyrechten naar deze webpagina van de "Autoriteit Persoonsgegevens."

We zullen alle verzoeken zonder onnodige vertraging beantwoorden. Als onze volledige reactie langer dan een maand op zich laat wachten vanwege de complexiteit of het aantal verzoeken, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en je op de hoogte houden. Houd er bovendien rekening mee dat we om meer informatie kunnen vragen om je identiteit te bevestigen voordat we op een verzoek reageren.

9.2 Jouw privacyrechten.

Met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens heb je de volgende privacyrechten.

 1. Recht om toestemming in te trekken. Voor zover onze verwerking van je gegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht om je toestemming in te trekken. Let op: in de Privacy-vriendelijke modus baseert Poki de verwerking van je gegevens via de Website niet op je toestemming.

  Als we in een andere context toestemming krijgen, let dan op het volgende. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat je jouw toestemming introk. Als je je toestemming intrekt, zal Poki je gegevens niet langer verwerken voor het doel waarvoor je toestemming hebt gegeven. Het kan voorkomen dat we de persoonsgegevens nog voor een ander doel verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een minimale bewaartermijn. In dat geval wordt je hierover geïnformeerd.

 2. Recht op inzage. Je hebt het recht om inzage te vragen in je gegevens. Hierdoor kan je een kopie ontvangen van de gegevens die wij over je bewaren (maar niet noodzakelijkerwijs de documenten zelf). Wij zullen je dan ook nadere specificaties verstrekken over onze verwerking van je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de doelen waarvoor we je gegevens verwerken, waar we ze vandaan hebben en met wie we ze delen.
 3. Recht op aanpassen van je gegevens (“rectificatie”). Je hebt het recht om rectificatie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over je bewaren. Dit stelt je in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die wij over je bewaren aan te laten passen. Je hebt dit recht in het geval wij persoonsgegevens over je verwerken die: (i) feitelijk onjuist zijn; (ii) onvolledig zijn of geen verband houden met het doel waarvoor ze zijn verzameld; of (iii) op een andere manier wordt gebruikt die in strijd is met een toepasselijke regel. Het recht op rectificatie is niet bedoeld voor het aanpassen van professionele meningen, bevindingen of conclusies waar je het niet mee eens bent. Poki kan in dat geval overwegen om je mening hierover toe te voegen aan je gegevens.

  Aangezien we voornamelijk technische gegevens verwerken, zijn we vaak niet in staat om je persoonsgegevens aan te passen. Bijvoorbeeld: als de computer heeft geregistreerd dat je onze Website om 15:12 uur Nederlandse tijd hebt bezocht, kunnen we dit niet zomaar in onze registers wijzigen. Als we je gegevens niet aan kunnen passen, kunnen we je in plaats daarvan de mogelijkheid bieden dat we je gegevens verwijderen.

 4. Recht op wissen van je gegevens (“gegevenswissing”) Je hebt het recht om het wissen van je persoonsgegevens aan te vragen. Je kan ons vragen je gegevens te wissen of te verwijderen wanneer: (i) de gegevens niet langer nodig zijn, (ii) je jouw toestemming hebt ingetrokken, (iii) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerkingsactiviteiten, (iv) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) de gegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting, of (vi) wanneer de gegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

  We hoeven je verzoek niet uit te voeren voor zover de verwerking noodzakelijk is: (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist, (iii) om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) voor archiveringsdoeleinden, of (v) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 5. Recht van bezwaar. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen als verwerkingsgrond (zie hierboven). Voor zover de verwerking van je gegevens plaatsvindt voor marketingdoelen, zullen wij je verzoek altijd uitvoeren. Als we je gegevens voor andere doelen gebruiken, zullen we de verwerking ook staken en gestaakt houden, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als dit het geval is, zullen we je informeren over onze dwingende redenen en de gemaakte belangenafweging. Buiten de Privacy-vriendelijke modus kan je ook besluiten om de cookies te weigeren die alleen met je toestemming mogen worden gebruikt. Voor meer informatie hierover, zie paragraaf "5.3 Hoe kan je cookies en cookie-instellingen beheren?".
 6. Recht op beperking van de verwerking. Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat Poki op je verzoek wel persoonsgegevens blijft opslaan, maar er in principe niets meer mee mag doen. Kort gezegd heb je dit recht als Poki geen wettelijke grond (meer) heeft voor de verwerking van je gegevens of als deze ter discussie staat. Dit recht is specifiek van toepassing in de volgende situaties:

  1. Onrechtmatige verwerking. Wij mogen bepaalde persoonsgegevens niet (meer) verwerken, maar je wilt niet dat wij de gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later alsnog wilt opvragen.

  2. Gegevens niet langer nodig. Poki heeft je gegevens niet langer nodig voor onze verwerkingsdoelen, maar je hebt de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld in geval van een conflict.

  3. In afwachting van een beroep. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van je gegevens door Poki (zie het recht van bezwaar hierboven). In afwachting van het controleren van je beroep zullen wij deze persoonsgegevens op je verzoek niet langer verwerken.

  4. Betwisting van de juistheid van gegevens. Je vindt dat de gegevens die wij over je verwerken niet juist zijn (bijv. via je recht op rectificatie; zie hierboven). Gedurende de periode waarin wij dit onderzoeken, zullen wij deze persoonsgegevens op je verzoek niet langer verwerken.

 7. Recht op het laten doorgeven van je persoonsgegevens (“gegevensoverdraagbaarheid”). Je hebt het recht om de overdracht van je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jezelf of aan een derde naar keuze aan te vragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is als het gaat om een verwerking die door ons op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, en alleen als de rechtsgrond voor deze verwerking je toestemming is of de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent (zie hierboven). Voor de Privacy-vriendelijke modus baseert Poki de verwerking van je gegevens via de Website niet op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst.
 8. Recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming. Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluit dat aanzienlijke gevolgen voor je heeft (in de regels staat: "waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft"). Wij maken bij de verwerking van je persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen voor je heeft.
 9. Klachtrecht. Naast bovengenoemde rechten heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in Nederland, je plaats van werk of waar een vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Raadpleeg deze webpagina voor de toezichthoudende autoriteit in Nederland. We zouden het erg op prijs stellen als we je zorgen kunnen behandelen voordat je een toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem vooral vooraf contact met ons op.

9.3 Hoe je je rechten kan uitoefenen.

Je kan jouw privacyrechten gratis uitoefenen, per telefoon of per e-mail via de hieronder weergegeven contactgegevens. Als een verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, in het bijzonder vanwege het repetitieve karakter, zullen wij je een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren aan het verzoek te voldoen.

Houd er rekening mee dat als je verzoek betrekking heeft op gegevens die wij via cookies hebben verkregen, je ook bepaalde cookie-informatie met ons moet delen. We hebben deze gegevens nodig om te bepalen welk deel van de gegevens die we bewaren, betrekking hebben op jouw. Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe je aan deze cookie-informatie komt. Als je contact met ons opneemt, zullen wij je laten weten hoe je de informatie kan verkrijgen en met ons kan delen.

9.4 Controleren of jij jij bent.

We kunnen je om specifieke informatie vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen voordat we verder reageren op je privacyverzoek.

9.5 Follow-up van je verzoeken.

We zullen je zonder onnodige vertraging en in principe binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de follow-up van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, kan deze periode met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen je binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. De toepasselijke (privacy)regels kan ons toestaan of verplichten om je verzoek te weigeren. Als we niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen we dat aan je laten weten, met inachtneming van eventuele beperkingen op grond van regels.

10. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Rights

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de manier waarop wij je gegevens gebruiken, kan je contact met ons opnemen via privacy@poki.com of via:

Poki B.V.
Spui 10
1012 WZ Amsterdam
The Netherlands
+31 20 2800 870 (voor contact in het Nederlands of Engels)

Als je ons aan de telefoon wilt spreken in een andere taal, stuur ons dan eerst een e-mail en laat het ons weten. We geven je dan het juiste telefoonnummer zodat we in de taal van jouw voorkeur kunnen praten.

11. Wijzigingen

Soms moeten we deze Privacyverklaring bijwerken om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen zoals technieken of wijzigingen in regels. Je kan altijd de laatste versie op onze Website bekijken. Als er grote veranderingen zijn waarvan je op de hoogte moet zijn, laten we je dat ook weten op de Website.